Polityka prywatności i plików ‚‚cookies’’

I. Podstawy prawne

 Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

II. Warunki ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym: https://cosmedix.pl/

 

2. Administratorem Danych Użytkowników Sklepu jest Optimum Beauty M.Rychel Spółka Jawna z  siedzibą  w  Świdnicy, Kazimierza Wielkiego 10, 58-100 Świdnica wpisanego  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod  numerem  KRS: 0000661795, NIP: 8842773505, REGON 366498580

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego:

H88 S.A. funkcjonującego pod adresem ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań  

3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu dostępnych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

III. Pliki ‚‚cookies’’

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: https://www.google.analytics

 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

12. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

IV. Rodzaje używanych plików ‚‚cookies’’

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki ‚‚cookies’’:

a) ‚‚niezbędne’’ pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki ‚‚cookies’’ wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki ‚‚cookies’’ służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) ‚‚wydajnościowe’’ pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) ‚‚funkcjonalne" pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające ‚‚zapamiętanie’’ wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowe itp.;

e) ‚‚reklamowe’’ pliki ‚‚cookies’’, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

V. Informacje o danych w formularzach.

 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

3. Dane w formularzach są udostępniane:

- pracownikom lub współpracownikom upoważnionym przez Administratora;

- podmiotom współpracującym przy realizacji usługi Newsletter

- podmiotom świadczącym usługi księgowe;

- podmiotom świadczącym usługi dostawy;

- dostawcom płatności on-line;

- upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Dane podane w formularzach mogą stanowić proces obsługi potencjalnych klientów, uwzględniony przez Administratora w prowadzącym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach:

- kontaktu handlowego;

- wysyłki sms;

- założenia konta klienta;

- realizacji usługi Newsletter;

- realizacji umowy kupna – sprzedaży.

VI. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Wszystkie zgody są dostępne w zakładce „Zarządzanie prywatnością” pod adresem https://cosmedix.pl/moje-konto

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone oraz po ich ustaniu, do czasu przedawnienia roszczeń, bądź do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

VII. Logi serwera

 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 

a. czas nadejścia zapytania,

 

b. czas wysłania odpowiedzi,

 

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 

g. Informacje o adresie IP.

 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VIII.Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. ‚‚Cookies’’ nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. 

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw Użytkowników.

 

X. Kontakt z Administratorem

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora, o którym mowa w pkt. II lub biuro@optimumbeauty.pl

 

XI. Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.